Anayasa Mahkemesi Bireysel Basvuru

Arama
İçeriğe git

Ana Menü

Anayasa Mahkemesi Bireysel başvuru; kamu'nun (devlet'in) bir eylem ya da ihmali nedeniyle "Anayasamızda güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin ihlal edildiğini iddia eden birey ve özel şirketlerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurabildikleri ikincil nitelikte bir hak arama yoludur.

Ülkemizde anayasal bireysel başvuru yolu 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren işlerlik kazanmıştır. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel başvuru yolu 1987 yılından beri kullanılmaktadır. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruları incelerken temel yol gösterici ve referansı AİHS hükümleri ve AİHM içtihatları olacaktır.

Anayasa mahkemesi Kanunu ve içtüzüğünün bireysel başvuruya ilişkin hükümlerinin incelenmesi, AİHM usul kurallarının ve hükümlerinin belirgin etkisini ortaya koymaktadır.


Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu olarak Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yolunun özel Şirketler ve bireyler tarafından doğru anlaşılması ve hak kayıplarının azaltılmasına kakıda bulunmak amacıyla bu siteyi oluşturduk.
Anayasal Bireysel başvuruyu 1969 yılından beri kabul etmiş olan Almanyada başvuranların ön incelemeyi geçebilme oranı maalesef yaklaşık %1'dir. Keza başvuru süresinin darlığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve bu sözleşmeye ek Türkiyenin taraf olduğu prokolleri göz önünde tutma gerekliliği değerlendirildiğinde başvuru dosyasını oluşturma sürecinin hassasiyeti daha da belirginleşmektedir. Sitenin başvuruyu değerlendirirken ihtiyaç duyulabilecek bilgileri kapsayan derli toplu bir kaynak olmasını amaçladık. Bu amaçla kullandığımız tüm bilgilere de link vermeye çalıştık.

Biliyoruz ki;
bize uygulanacak adaletin dengesini, herkese uygulanan adaletin adil olmasına çalışmak dışında bir yolla sağlayamayız.

HABERLER:
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Harcı Zamlandı:

Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan (I) sayılı
tarife' de 2013 yılında Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvuru için harç miktarının 198 lira 35 kuruş olarak maliye veznelerine yatırılması istendi.

Anayasa Mahkemesi'ne 24 Eylül - 31 Aralık 2012 arasında 1600 başvuru yapıldı.
Başvuruları eksiklikler yönünden inceleyen Raportör İbrahim Çınar, başvuruların üçyüzünü posta yoluyla yapıldığı için kayda almadıklarını söyledi. Kayda giren 1.300 başvurunun bininin, adil yargılanma hakkının ihlali gerekçesiyle yapıldığını bildirdi.
Çınar, ''Toplam 1600 dosyadan
yalnızca 130'u inceleme aşamasında, diğer hepsini başvuruculara eksikliklerini tamamlamaları için gönderdik. Yani rakamlara bakınca; sadece yüzde 5 eksiksiz başvurdu" dedi.

İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön