Anayasa Mahkemesi Bireysel Basvuru

Arama
İçeriğe git

Ana Menü

Başvuru Formu

Kaynaklar

Anayasa Mahkemesi İnternet Sitesinden PDF formatında indirmek için tıklayınız.
Aşağıda aynı dosyayı okuyabilir veya kopyalayıp üzerinde çalışabilrsiniz.


T.C.

ANAYASA MAHKEMESİ

BİREYSEL BAŞVURU FORMU


Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 59. maddeleri hükümlerine göre hazırlanmıştır.


BİREYSEL BAŞVURU FORMU   
I- KİŞİSEL BİLGİLER      
A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN     
BAŞVURUCUNUN     
     
1- T.C. KİMLİK NUMARASI :                 
2- ADI:..............................................  3    -SOYADI :....................................................   
4- CİNSİYETİ: ERKEK : KADIN :   
5- UYRUĞU :....................................................      
6- MESLEĞİ :....................................................  GÜN AY YIL
...........................     
7- DOĞUM YERİ VE TARİHİ : ,               
8- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................     
.................................................................................................
.................................................................................................
9- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
a- EV :....................................................     
b- İŞ :....................................................     
c- CEP :....................................................     
ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................   
AVUKATININ      
1- ADI:..............................................  2    -SOYADI :....................................................   
3- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................     
.................................................................................................
.................................................................................................
4- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
a- EV :....................................................     
b- İŞ :....................................................     
c- CEP :....................................................     
ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................   2


B- TÜZEL KİŞİLER İÇİN

BAŞVURUCUNUN

1- UNVANI  : ............................................................................................................

2- ADRESİ   :..............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

TEMSİLE YETKİLİ KİŞİNİN 1- T.C. KİMLİK NUMARASI:

2- ADI:..............................................  3           - SOYADI :....................................................    
4- UYRUĞU :....................................................      
5- MESLEĞİ :....................................................  GÜN AY YIL
6- DOĞUM YERİ VE TARİHİ : ...........................     
 ,            
7- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................     
.................................................................................................
.................................................................................................
8- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ  
a- EV :....................................................     
b- İŞ :....................................................     
c- CEP :....................................................     
ç- ELEKTRONİK POSTA          ............................................................ADRESİ:    
AVUKATININ      
1- ADI:..............................................  2           - SOYADI :....................................................    
3- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................     
.................................................................................................
.................................................................................................
4- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ  
a- EV :....................................................     
b- İŞ :....................................................     
c- CEP :....................................................     
ç- ELEKTRONİK POSTA          ............................................................ADRESİ:    3


II- AÇIKLAMALAR

A- Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................4


B- Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................5


C- Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının

açıklanması:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

III- BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

A- Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

B- Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih:

1- KARARI VEREN MAHKEME/MERCİİ/ MAKAM :...............................................

..............................................................................................................................................

2- KARARIN TARİHİ VE SAYISI:..................................................................................

3- TEBLİĞ VEYA ÖĞRENME TARİHİ :........................................................................6


C- Başvuru mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamışsa buna dair açıklamalar:


1- MAZERET NEDENİ :............................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

2- MAZERETİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

a- BAŞLANGIÇ TARİHİ   :

b- BİTİŞ TARİHİ          :


3- MAZERETE İLİŞKİN BELGELER : .................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

IV- DİĞER BİLGİLER

A- Başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden bir başka başvurusu varsa numarası:.............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

B- Başvurucunun kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun gerekçesi:

1-TALEBİ YOK     :

2-TALEBİ VAR     :

GEREKÇESİ       :  ...............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
7


V- SONUÇ TALEPLERİ

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................


Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda belirtilen bilgilerde, adreslerimde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde Mahkemeye bildireceğimi beyan ederim.

Başvurucu : ................................................. Temsilcisi/Avukatı :..........................................
Tarih :

İmza :
EKLER

1- Yetki belgesi veya vekâletname

2- Başvuru harcının ödendiğine dair belge

3- Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi 4- Tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsile yetki belgesi

5- Kesin karar ya da işlemin tebliğ belgesi

6- Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri

7- Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve miktarı ile buna ilişkin belgeler 8- Başvuru süresinde yapılamamışsa mazereti ispatlayan belgeler
Başvurucu ihlal iddiasına dayanak gösterilen belgelere erişememişse bunun nedenleri ve gerekçeleriBu kılavuz Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyinin Ortak

Programı olan “Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında basılmıştır.

Projenin ihale makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön